306011840_5590442377685915_8085749416104816660_n

Prosjekt

Århaugtunet

Århaugtunet, Haugesund

Eierform Selveier

Sted Århaug, Haugesund

Planlagt byggestart 2023

Antall enheter 8

Århaug nord for Skeisvang i Haugesund prosjekterer vi nå i samarbeid med Arkitektkontorer Brekke Helgeland Brekke «Århaugtunet» med 8 eneboliger i rekke. Dette blir Haugesunds første moderne bofellesskap, etter god gammel oppskrift, innrammet av førsteklasses trearkitektur.

De fleste møter på tvers av generasjoner og aldre skjer i det offentlige rom ute og inne. Gode sosiale møteplasser bør i langt større grad legges vekt på når nye og eksisterende områder skal utvikles. Dette omtales som sosial bærekraft, og det måles blant annet ut fra sosial miks, flerbruksarealer og andel offentlige arealer.

Nabolag med miks av generasjoner, kulturer og samfunnslag øker muligheten for at verdifull kontakt kan oppstå mellom beboere med forskjellige evner og behov.

Sosial bærekraft i arkitektur kan skape inkluderende og rettferdige lokalsamfunn der man legger til rette for tilhørighet og trivsel og stimulerer til samhold og aktivitet. Dette må gjenspeiles i boligene i form av variasjon og fleksibilitet.

Interesseliste

Jeg ønsker å stå på interesselisten og motta løpende informasjon om prosjektet